Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Tjänster

Vi har följande insatser:

Boende med stöd

 • Individuell vårdplan/målplanering med regelbunden utvärdering/uppföljning
 • Daglig kontakt/tillsyn
 • ADL-träning utifrån individuella mål i möblerad fullt utrustad stadsnära lägenhet tillsammans med egen högskoleutbildad stödkonsulent och samordnare.
 • Individuell, enskild läxhjälp av högskoleutbildad personal samt regelbunden utvärdering av skolresultat/mål
 • Upprättad hushållsekonomi
 • Körkortsträning
 • Daglig sysselsättning (lärlingsplats, skola eller praktik)
 • MI-samtal
 • Samtal om sex/samlevnad/normer
 • Sponsrad fritidsaktivitet för aktiv fritid
 • Jour dygnet runt
 • Daglig journalföring/månadsrapporter
 • Kontakt med ungdomens nätverk

Coachning

Att hitta och förverkliga egna mål

 • Kontinuerlig kartläggning/utvärdering av ungdomens utveckling
 • MI-samtal
 • Föräldrarstöd samt kontakt med ungdomens nätverk

Tilläggstjänster(via samarbetspartners)

 • ART, enskilt eller i grupp(Social färdighetsträning, ilskekontroll, moralträning)
 • Neuropsykiatriska utredningar
 • Beteendeanalyser
 • Psykologsamtal
 • PTSD behandling
 • Missbruksutredning och återfallspreventionskurs