Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Tjänster

Vi har följande insatser:

Boende med stöd

 • Individuell vårdplan/målplanering med regelbunden utvärdering/uppföljning

 • Daglig kontakt/tillsyn

 • ADL-träning utifrån individuella mål i möblerad fullt utrustad stadsnära lägenhet tillsammans med egen högskoleutbildad stödkonsulent och samordnare.

 • Individuell, enskild läxhjälp av utbildade lärare samt regelbunden utvärdering av skolresultat/mål

 • Upprättad hushållsekonomi

 • Körkortsträning

 • Social färdighetsträning

 • Daglig sysselsättning (lärlingsplats, skola eller praktik)

 • MI-samtal

 • Samtal om sex/samlevnad/normer

 • Sponsrad fritidsaktivitet för aktiv fritid

 • Jour dygnet runt

 • Daglig journalföring/månadsrapporter

Coachning

Att hitta och förverkliga egna mål

 • Kontinuerlig kartläggning/utvärdering av ungdomens utveckling

 • MI-samtal

 • Föräldrarstöd samt kontakt med ungdomens nätverk

ART träning/samtal enskilt/grupp

 • Social färdighetsträning

 • Ilskekontroll

 • Moralträning

Utredning

Vid behov kan Novaskill tillhandahålla psykiatrisk och social utredning av leg. psykolog/psykiatriker.