Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Målgrupp

Lägenhetsprogram

Vuxna och ungdomar 16-25 år som har:

  • Bristande sociala färdigheter

  • Beteendeproblem

  • Psykosociala problem

  • Behov av stöd för att komma vidare i livet

Ensamkommande

Novaskill har lång erfarenhet och goda resultat av arbete med ensamkommande flyktingbarn/ungdomar och har lärare som arbetar effektivt genom studier, hälsofrämjande aktiviteter samt samhällsintegrerande insatser.

Coachning

Ungdomar från 15 år som har:

  • Bristande sociala färdigheter

  • Beteendeproblem

  • Psykosociala problem

  • Behov av stöd för att komma vidare i livet