Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Välkommen till Novaskill

- en del av Rätt Spår-gruppen


Aktiviteter

Vi anpassar aktiviteterna till de inskrivna ungdomarna.

Fysisk träning

Novaskill sponsrar alla inskrivna ungdomar med fritidsaktiviteter för att främja inlärning, god hälsa samt förhoppningsvis nya friska nätverk. Det är viktigt att ungdomarna har en aktiv fritid och de uppmuntras därför av sina stödkonsulenter att prova olika aktiviteter enskilt eller tillsammans med konsulenterna för att lära känna nya människor och må bättre.

Novaskill har utbildade lärare inom bland annat hälsa och kosthållning.